🌺 Ngày 16/05/2024, Hội doanh nhân trẻ Long An tổ chức trương trình hợp mặt kết nối giao thương với chủ đề “KẾT NỐI XANH – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” tại Trung Tâm Phục Vụ Hội Nghị Long An.

🌺 Sự kiện thu hút sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp, tạo ra một cơ hội kết nối hiệu quả giữa các doanh nghiệp để thúc đẩy sự phát triển trong sản xuất kinh doanh và tăng cường giao thương.
🌺 Chương trình “KẾT NỐI XANH – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” là cơ hội để GPIT giới thiệu những sản phẩm và dịch vụ, mở rộng kết nối giữa các doanh nghiệp.
Contact Me on Zalo
0353178579